top of page
AG-91.jpg

DE BG GROEP

En het geheim van de bolhoed

De bolhoed typeert onze stijl, onze manier van werken. Daarmee wekken we de associatie met een Engelse gentleman, dat werkt ontwapenend. We kiezen als het enigszins kan, niet voor de confrontatie. We willen geen intimidatie en repressie uitstralen, maar dienstbaar zijn en met de mensen in gesprek gaan om hun gedrag te veranderen. Stap voor stap proberen we resultaten te boeken die ook op langere termijn nog merkbaar zijn. De bolhoed is hét symbool voor de-escalatie; wie moet niet glimlachen om een man met een bolhoed?

ONZE VISIE

Doordat onze Beveiliger Gastheer een vertrouwd en gerespecteerd gezicht is in de omgeving wordt hij door het hele speelveld in zijn rol versterkt en verbonden. Vanuit deze natuurlijke sociale machtiging is hij in feite gelegitimeerd om de sociale cohesie te behoeden. Hij is daarmee de aangewezen persoon om ongewenst gedrag bespreekbaar te maken en zelfs te corrigeren. Dit doet hij vanuit het dialoog door met respect en beleefdheid de “mens” te benaderen. Begrip te vragen maar ook te hebben. Zaken bespreekbaar maken en loskoppelen van de mens (win-win) niet ‘moeten’ maar samenwerken aan ‘willen’ (intrinsiek).

Natuurlijk worden er ook duidelijke grenzen gesteld maar onze medewerker zal altijd proberen om de intrinsieke motivatie van zijn gesprekpartner te triggeren. Door de ruime skillset aan competenties van een Beveiliger Gastheer kun je zijn rol vergelijken met een mix tussen een sociaal maatschappelijk werker, een schoonmaker en een handhaver van de openbare orde.  

0308_AmsGenetics-113-min.jpg
bottom of page