ABOUT BGGROEP

De kerntaak van een buurtgastheer is het behoeden van de sociale cohesie, goede sfeer en veiligheid in en rondom het attractiepunt (speelveld).

 

Met een behoorlijke skillset aan competenties coördineert een buurtgastheer in feite de omgeving. Als Coach, als een soort vader, buurt-oudste, leraar of gewoon als aardige man. Hij streeft altijd naar samenhang en harmonie. Met als belangrijkste doel: een fijne sfeer en prettige leefomgeving te behouden, waar alle partijen zich veilig voelen. Volgens onze visie zijn we “gelegitimeerd om de sociale cohesie te behoeden”  en zijn we de aangewezen persoon om ongewenst gedrag aan te pakken.

 

Een buurtgastheer is een echte netwerker en is consistent aanwezig als gezicht en aanspreekpunt van de buurt. Daardoor weet hij wat er speelt en kent de nukkigheden. Door zijn netwerk, ervaring en oplettendheid kan hij situaties vroegtijdig aanvoelen en daar direct op anticiperen. Op die wijze borgt hij de ordelijkheid en een prettige atmosfeer. Hij stelt zich respectvol, dienstbaar en behulpzaam op. Geeft het goede voorbeeld (rolmodel) door bv. de omgeving op te ruimen en rein te houden. Maar ook door een handje te helpen daar waar nodig. Hier gaat een behoorlijke psychologische werking vanuit. Mensen waarderen de buurtgastheer enorm.

 

“Respect geven is respect krijgen”.

 

De buurtgastheren zijn strategisch gestoken in uitermate keurige gentlemen kleding. Een belangrijk detail is de Engelse bolhoed, daarmee leggen we de associatie met de Engelse gentleman, (ontwapenende werking). Het gaat ons om een bepaald sfeerbeeld neer te zetten en daarmee de toegankelijkheid te vergroten.

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

IN THE NEWS

Nieuwe aanpak overlast

 

De aanpak van de buurtgastheren is ook in Den Haag opgemerkt. Daar noemen ze het de "Methode Martin" genoemd naar de oprichter van de BG Groep, Martin Jansen.

Baarjes een top buurt door Buurtgastheren

 

Aldus de buurtbewoners. Door de aanwezigheid en aanpak van de Buurtgastheren is de buurt echt verbeterd. De Buurtgastheren helpen zelfs met een boodschap, houden de straten netjes en dweilen de portieken.

LAST EVENT

Buurtgastheren voor Gallerie Mooi. Tijdelijke opdracht voor paar dagen.

PARTNERS


Trimbos Instituut

 

Samenwerking in opleidingen

Alle BG medemerkers zijn gediplomeerd

 

Woensdag 20 januari is de laatste groep Buurtgastheren officieel geslaagd voor hun basisdiploma Buurtgastheer.

CONTACTS

Klantenservice                             0617550330

 

Martin Jansen                              0624613788

Fleur van Eeden                          0614436203

© 2015 - 2020  BG GROEP