Buurtgastheren, rolmodellen van gewenst gedrag

 

Een omgeving (buurt) is het domein van haar bewoners. Van nature streeft iedereen om te leven in een prettige sfeer, harmonie en ordelijkheid. Door allerlei aspecten zoals welvaart (individualisatie), afkomst milieu en cultuurverschillen ontstaat er onbalans in deze sociale cohesie. Dit kan leiden tot een soort verharding en gebrek aan sociale controle wat snel in een neerwaartse spiraal tot verloedering kan leiden. Deze verharding en gebrek aan sociale controle werkt als katalysator voor ongewenst gedrag.

 

Hoe je ongewenst gedrag vooral niet moet aanpakken:

In de aanpak van ongewenste gedrag wordt meestal naar repressieve middelen gegrepen. Men wil van het ongewenste gedrag af, het bestraffen ervan moet de oplossing brengen. Maar in de praktijk blijkt vaak, dat het middel minstens zo erg is als de kwaal. Het hoofddoel, het verminderen van het ongewenste gedrag, wordt in de meeste gevallen niet bereikt. Repressie werkt vaak zelfs averechts.

 

Wat is repressie? de sssentie van repressie is onderdrukking.

Repressie is een aanpak, bedoeld om anderen in het gareel te brengen. Dit probeert men dan te bereiken door de ander sterk te verlagen.

Het is een vorm van agressie. Repressie geeft de controlerende partij een tijdelijke verhoging, door de verlaging van de ander.

Het is qua dynamiek vergelijkbaar met de ouder die zijn kind slaat uit onmacht. Het slaan is een compensatie van een ervaren statusverlaging.

Het is dus geen weldoordachte strategie, maar meer een vorm van afreageren. Moeten i.p.v. willen.

 

Met repressie wordt de onderdrukte partij verlaagd. Deze verlaging vraagt weer om compensatie. De onderdrukte partij is meestal geneigd deze compensatie vorm te geven met precies het (ongewenste) gedrag dat de andere partij juist wilde verminderen. (Voorbeelden bespreken):

 

Waarop werkt het niet?

Het compensatiegedrag van de onderdrukte partij is in de ogen van de controlerende partij weer aanleiding tot meer repressieve maatregelen, etc.

Repressie creëert een vicieuze cirkel of zelfs een neerwaartse spiraal. Het houdt zichzelf in stand. De reden dat een partij wordt onderdrukt is dat ze zich actief ergens tegen verzet. In statustermen: de onderdrukte partij streeft naar verhoging en verzet zich tegen een verlaging die zij ervaart. Repressie als corrigerend middel vergroot de behoefte tot verzet. De repressie bevestigt immers de onderdrukten in het terecht zijn van hun beleving, namelijk onredelijk verlaagd worden. Het roept meer verzet op, om dezelfde reden als waarom ze zich in eerste instantie verzetten. Het verzet wordt nu alleen maar heftiger.

 

Andere dynamiek gewenst.

Bovenstaande analyse wil niet zeggen dat het ongewenste gedrag dat men wilde bestrijden niet bestreden mag worden. Het gaat erom met welke middelen dit het meest effectief gedaan kan worden. Onze eerste reactie is vaak het ongewenste gedrag de kop indrukken. Altijd blijkt compensatiegedrag minder effectief en vaak averechts te werken. De oplossing moet dus gezocht worden in een andere statusdynamiek. Niet de ander-verlaging en de zelfverhoging, maar met de methode Martin.

 

Onze aanpak:

Een buurtgastheer is een echte netwerker en is consistent aanwezig als gezicht en aanspreekpunt van de buurt. Daardoor weet hij wat er speelt en kent de nukkigheden. Door zijn netwerk, ervaring en oplettendheid kan hij situaties vroegtijdig aanvoelen en daar direct op anticiperen. Op die wijze borgt hij de ordelijkheid en een prettige atmosfeer. Hij stelt zich respectvol, dienstbaar en behulpzaam op. Geeft het goede voorbeeld (rolmodel) door bv. de omgeving op te ruimen en rein te houden. Maar ook door een handje te helpen daar waar nodig. Hier gaat een behoorlijke psychologische werking vanuit. Mensen waarderen de buurtgastheer enorm. “Respect geven is respect krijgen”.

 

De buurtgastheren zijn strategisch gestoken in uitermate keurige gentlemen kleding. Een belangrijk detail is de Engelse bolhoed, daarmee leggen we de associatie met de Engelse gentleman, (ontwapenende werking). Het gaat ons om een bepaald sfeerbeeld neer te zetten en daarmee de toegankelijkheid te vergroten.

 

Onze visie:

“Doordat de buurtgastheer een vertrouwd en gerespecteerd gezicht is in de omgeving wordt hij door het hele speelveld empowered in zijn rol.

Vanuit deze natuurlijke sociale machtiging is hij in feite gelegitimeerd om de sociale cohesie te behoeden. Hij is daarmee de aangewezen persoon om ongewenst gedag bespreekbaar te maken en zelfs te corrigeren. Dit doet hij vanuit het dialoog door met respect en beleefdheid de “mens” te benaderen. Begrip te vragen maar ook te hebben. Zaken bespreekbaar maken en loskoppelen van de mens (win-win) niet ‘moeten’ maar samenwerken aan ‘willen’ (intrinsiek).”

 

Natuurlijk worden er ook duidelijke grenzen gesteld maar een buurtgastheer zal altijd proberen om de intrinsieke motivatie van zijn gesprekpartner te triggeren.

Door de ruime skillset aan competenties van een buurtgastheer kun je zijn rol vergelijken met een mix tussen een sociaal maatschappelijk werker, een Schoonmaker en een handhaver van de openbare orde.  

 

Kortom:

Door zijn consistente aanwezigheid hersteld/borgt de buurtgastheer de sociale controle en creëert en vruchtbare sociale cohesie.

 

 

 

CONTACTS

Klantenservice                             0617550330

 

Martin Jansen                              0624613788

Fleur van Eeden                          0614436203

© 2015 - 2020  BG GROEP