Over de BG Groep

Wat is een buurtgastheer nu eigenlijk?

 

De kerntaak van een buurtgastheer is het behoeden van de sociale cohesie, goede sfeer en veiligheid in en rondom het attractiepunt (speelveld).
Met een behoorlijke skillset aan competenties coördineert een buurtgastheer in feite de omgeving. Als Coach, als een soort vader, buurt-oudste, leraar of gewoon als aardige man. Hij streeft altijd naar samenhang en harmonie. Met als belangrijkste doel: een fijne sfeer en prettige leefomgeving te behouden, waar alle partijen zich veilig voelen. Volgens onze visie zijn we “gelegitimeerd om de sociale cohesie te behoeden”  en zijn we de aangewezen persoon om ongewenst gedrag aan te pakken.

 

Maar wat is nu eigenlijk gewenst gedrag?

Een goede moraal geeft de handelingen en gedragingen aan die in een maatschappelijke context als correct en wenselijk worden gezien.

De moraal is het motief, de achterliggende gedachte.  Moraal wordt in hoge mate bepaald door traditie en de normen van de samenleving.

Maar de ene is de andere niet. Als buurtgastheer zijn we bekend met de diversiteit van de betrokkenen en kunnen hierin anticiperen.

Want wat 'immoreel' is in de ene samenleving kan dus 'normaal' gedrag zijn in een andere samenleving.

 

De basishouding van een buurtgastheer is dienstbaar (helpend). Niet de ander-verlaging en de zelfverhoging, maar de dienstbaar zijn en de hulp te bieden. In de escalerende situatie een soort time-out te creëren en als het ware 'de wang toe te keren' daarmee doorbreekt de buurtgastheer de gedrag en houding spiraal.

En kan het gedrag sturen naar een prettige situatie. Vanuit deze hulp of dienstbaarheid krijgen we uiteindelijk verhoging, en zelfs respect.

Dit geeft een natuurlijke autoriteit.

 

Bepaald gedrag wekt hetzelfde gedrag op. Met deze helpende basishouding is een buurtgastheer erg toegankelijk en kan hij snel schakelen naar de positie in de relatie die intrinsiek het beste past bij de persoon waar interactie mee is. 

 

CONTACTS

Klantenservice                             0617550330

 

Martin Jansen                              0624613788

Fleur van Eeden                          0614436203

© 2015 - 2020  BG GROEP